Qui és el responsable del tractament de les dades?

 • Identitat: IVAN DE SAN NICOLÀS I CASTEJÓN – INC CONSULTING (NIF: 44991929-L)
 • Adreça postal: Cr/. Mas Ferriol, 9, 08206, Sabadell – Barcelona
 • Telèfon: 600 21 77 58
 • Correu electrònic: idesannicolas @ icasbd.org


Amb quina finalitat seran tractades les dades?

La informació que sia facilitada pels interessats, serà tractada per INC CONSULTING amb les següents finalitats bàsiques:

 • Gestionar la relació amb clients i usuaris;
 • Gestió interna, tècnica i/o administrativa; i acompliment legal d’obligacions;
 • Gestió de la seguretat de les instal·lacions, bens i persones;
 • Gestionar les consultes efectuades;
 • Gestionar la relació comercial mitjançant l’enviament d’informació als clients, usuaris i interessats.

Igualment, a la documentació annexa en aquesta mateixa Política, s’adjunta el Registre de les Activitats del Tractament amb una relació molt més detallada d’altres finalitats que també es desenvolupen per donar major transparència a les persones interessades.

Amb les esmentades dades no s’enviarà publicitat en base a decisions automatitzades com ara  l’elaboració de perfils sense consentiment de l’interessat.

Quant de temps seran conservades les dades?

La conservació de les dades de caràcter personal que sian proporcionades es limitarà:

 • Mentre duri la relació comercial;
 • Mentre l’interessat no si oposi al tractament o sol·liciti la supressió de les dades;
 • Mentre les dades hagin de conservar-se per una obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per all tractament de les dades es fonamenta en:

 • execució d’un contracte o relació contractual, per al cas de clients i proveïdors;
 • consentiment explícit obtingut de l’interessat, per al cas dels interessats que sol·licitin informació i/o contactin amb el Responsable;
 • interès legítim i subsidiari del Responsable, per al cas de la resta d’usuaris.

En el cas que hagi marcat la casella corresponent, la base legal per enviar informació sobre serveis, accions, comunicacions i/o butlletins; és el seu consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades de caràcter personal que puguin ser  tractades pel Responsable no seran comunicades a cap altre tercer, ni s’utilitzaran per cap altra finalitat, a excepció que:

 • La comunicació es faci en compliment d’una obligació legal;
 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del Responsable;
 • La cessió de dades es realitzi a proveïdors i col·laboradors i sia necessària per a la prestació del servei contractat i/o per la gestió tècnica/administrativa del Responsable.

Transferències Internacionals de Dades

Com hem indicat, només compartirem dades personals amb tercers quan se’ns permeti legalment fer-ho; i bàsicament són per a la gestió administrativa de la nostra Entitat, l’execució del servei contractat o encarregat i/o per gestionar la nostra presència a l’entorn digital. Quan compartim dades amb aquests tercers ens comprometem a protegir les dades i complir els nostres estàndards de protecció, confidencialitat i seguretat de dades.

No obstant això, alguns d’aquests tercers poden estar ubicats a altres països, per la qual cosa les dades personals es poden transferir fora del país on estem ubicats nosaltres i els nostres clients.

El nostre objectiu principal és que totes les dades es trobin recollides, tractades i emmagatzemades dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països amb un nivell de protecció de dades equivalent al nivell a la Unió Europea.

 No obstant això, hi ha la possibilitat que, en tractar-se d’empreses multinacionals, els seus servidors o emmagatzematge de dades estiguin a països fora de la Unió Europea oa països que no tenen lleis que brindin protecció específica per a les dades personals. Hem pres mesures per garantir que totes les dades personals rebin una protecció adequada i que totes les transferències de dades personals fora de la UE es facin legalment. Quan transferim dades personals fora de la UE a un país que la Comissió Europea no determini que proporciona un nivell adequat de protecció per a les dades personals, les transferències es realitzaran sota els estàndards i requisits legalment establerts; i de la mateixa manera s’han d’adoptar totes les garanties que siguin aplicables d’acord amb la normativa per garantir un nivell de protecció d’acord amb les normes aplicables sobre protecció de dades. Només ho farem si els nostres socis poden oferir el mateix nivell de seguretat en el manteniment de les dades que nosaltres i si poden assegurar que compleixen les regulacions sobre privadesa i lleis aplicables. Així mateix, aquestes dades no se sotmetran a decisions automatitzades.

En atenció a allò referenciat en els punts anteriors, hi ha la possibilitat que alguna dada personal que tractem pugui transferir-se a:

Tercers que ens presten serveis d’IT: utilitzem tercers perquè ens ajudin a proporcionar els nostres serveis i ajudar a proporcionar, executar i administrar els nostres sistemes informàtics interns. Per exemple, proveïdors d’eines i tecnologia de la informació o diverses solucions de programari; proveïdors de programari com a servei al núvol, allotjament i gestió i funcionalitats de llocs web, còpia de seguretat de dades, i emmagatzematge, solucions de gestió integral de clients i/o enviament de comunicacions comercials electròniques; programari per a la celebració d’esdeveniments en línia, conferències i videoconferències. Els servidors que alimenten i faciliten aquesta infraestructura al núvol estan ubicats en centres de dades segurs a tot el món, i les dades personals poden emmagatzemar-se en qualsevol; encara que la nostra voluntat és que es facin servir aquells radicats a l’Espai Econòmic Europeu o països amb nivell equivalent.

Aquests tercers no tenen, a priori, la necessitat d’accedir a les vostres dades personals; però de fer-ho – per exemple, per tasques de manteniment, actualització, resolució d’incidències o errors, etc… – ho faran accedint als mínims possible, d’acord amb les nostres instruccions, per als fins establerts en aquesta Política de Privadesa i sempre conforme a la normativa reguladora sobre protecció de dades que hem de complir. Recordem que aquesta transferència s’efectua sempre que sigui necessari i: I) o bé la persona interessada hagi donat explícitament el seu consentiment; II) o bé la transferència sigui necessària per a lexecució dun contracte entre la persona interessada i el responsable del tractament o per lexecució de mesures precontractuals adoptades a sol· licitud de la persona interessada; III) o bé la transferència sigui necessària per a la subscripció o execució d’un contracte, en interès de l’interessat, entre el responsable del tractament i una altra persona física o jurídica.

Compliment de la llei, autoritats, tribunals i/o entitats reguladores: podem rebre sol·licituds d’informació per part d’autoritats, tribunals i/o entitats reguladores que suposin la divulgació de dades personals; aquesta petició pot ser per verificar que estem complint les lleis i regulacions aplicables, per investigar un presumpte delicte, etc…, aquestes peticions seran ateses tenint com a base legitimadora l’obligació legal existent i procurarem al màxim que es mantingui la protecció de les vostres dades.

Els nostres proveïdors internacionals es troben llistats a la relació següent, referenciant les seves polítiques de privadesa per si cal aclarir o resoldre cap dubte. Intentarem en tot moment que aquest llistat:

ProveïdorFinalitatEnllaç Política Privacitat
Microsoft CorporationEines de gestió, administratives, emmagatzematge al núvol i comunicació.https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyEines de comunicació i missatgeria instantània.https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy
Meta Platforms, IncEines de comunicació i missatgeria instantània.https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?lang=es https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
Twitter Inc.Eines de comunicació i missatgeria instantània.https://twitter.com/en/privacy
Google Inc.Eines de gestió, administratives, comunicació, emmagatzematge al núvol.https://policies.google.com/privacy?hl=es
WordPressSolucions IT operativa de la web.https://es.wordpress.org/about/privacy/
NewSoftwares LLCEines d’encriptació i emmagatzematge al núvol.https://www.newsoftwares.net/legal/privacy/
Adobe Inc.Software per a la gestió documental.https://www.adobe.com/es/privacy.html
Tresorit AG Eines d’encriptació i transferència/enviament al núvol sense emmagatzematge.https://tresorit.com/legal/privacy-policy
ASUS Cloud CorporationEines d’emmagatzematge al núvol.https://service.asuswebstorage.com/privacy/
Dropbox. Inc.Eines d’emmagatzematge al núvol i signatura digital.https://www.dropbox.com/privacy
Opera Norway ASNavegador i proveïdor de VPN.https://legal.opera.com/privacy/
Moodle Pty LtdPlataforma d’aprenentatge al núvol.https://moodle.com/es/aviso-de-privacidad/
Calendly LLCEines de gestió administrativa i programació.https://calendly.com/terms
Avast Software s.r.o.Serveis d’antivirus, seguretat i generació de contrasenyes.https://www.avast.com/es-es/privacy-policy#pc
ASUSTeK COMPUTER INCServeis d’actualització de suports i dispositius.https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy/
Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.  Serveis d’actualització de suports i dispositius.https://www.oppo.com/es/privacy/
Zoho Corporation B.V.Eines de gestió i administració de clients.https://www.zoho.com/gdpr.html https://www.zoho.com/privacy.html
SafeJKA, SRLEines d’encriptació de les dades.https://rohos.com/about-the-company/privacy-policy/
Zoom Video Communications, INC.Eines de comunicació.https://explore.zoom.us/es/trust/legal-compliance/
Telegram Messenger INC.Eines de comunicació i missatgeria instantània.https://telegram.org/privacy

En qualsevol cas, pel fet d’acceptar aquesta Política de Privadesa i protecció de les vostres dades personals, Vostè autoritza explícita i inequívocament la comunicació de les dades a aquestes empreses, coneixent que això suposa una transferència internacional de dades – en cas que es doni a un país que no pertany a l’Espai Econòmic Europeu, o assimilat, i donant el seu consentiment inequívoc a aquesta transferència.

Quins són els drets que pot exercir?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació del Responsable sobre si s’estan tractant dades personals que li corresponen o no.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament seran conservades per a exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de màrqueting o publicitat, inclosa l’elaboració de perfils.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a d’altres Responsables o empreses.

Com pot exercir els seus drets?

 • Mitjançant escrit adreçat a idesannicolas @ icasbd.org.
 • Mitjançant el formulari electrònic disponible en https://inc.cat/contacte/ .

En ambdós casos, adjuntant una còpia del seu document d’identitat o bé signant amb certificat digital el correu electrònic,  la documentació i/o sol·licitud que presenti. Aquest requisit és per verificar la seva identitat, donat que són drets de caire personalíssim. Igualment, la documentació que pugui enviar serà tractada tal i com s’indica a l’annexa a aquesta Política.

Quines vies de reclamació hi ha?

En el caso que consideri que els seus drets no han sigut adequadament atesos, té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, i com a exemple, podrà presentar una reclamació davant l’ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Modificacions d’aquesta política

El Responsable es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos del propi Responsable. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, si s’escau; però en qualsevol cas serà únicament necessari publicar-ho a la web corporativa a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES i REGISTRE DE LES ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal quan existeixi una vacant.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Els Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop tancada i coberta la vacant, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat. No obstant, es podrà conservar per un període indefinit, o un altre explícitament indicat, en cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment previ.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable o existeixi una obligació legal.

2. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei seran tractades per INC CONSULTING, en qualitat de Responsable de Tractament.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

3. XARXES SOCIALS

INC CONSULTING compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics d’INC CONSULTING, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. INC CONSULTING no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic d’INC CONSULTING.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina d’INC CONSULTING. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

4. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme als criteris de la Comissió Europea.

5. WHATSAPP O D’ALTRE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de missatges a través de l’aplicació WhatsApp principalment – encara que poden fer-se servir d’altres apps de missatgeria instantània, com ara Telegram per exemple-, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp o qualsevol altre app de missatgeria instantània implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme als criteris de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1  i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses; , o a https://telegram.org/faq#p-que-hay-sobre-el-rgpd i https://telegram.org/faq.

6. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat amb la finalitat de gestionar l’enviament de newsletter o publicació digital distribuïda periòdicament amb continguts d’interès relatius a l’activitat desenvolupada pel Responsable i d’altres organitzacions vinculades a aquest. Perquè el registre sigui efectiu, serà necessària una adreça de correu electrònic vàlida i que accepti aquesta política de privacitat.

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document. En aquest sentit assenyalar que un cop es doni de baixa de una llista de difusió o newsletter, només conservarem l’adreça del seu correu electrònic amb l’única finalitat de no tornar a remetre-li cap correu, a no ser que així ens ho demani. Igualment hi ha la possibilitat que encara pugui rebre alguna comunicació un cop hagi exercit el seu dret de baixa i es pot deure a que la mateixa estigués prèviament configurada o enviada.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

7. MENORS D’EDAT

Els menors de 14 anys no hauran de facilitar les seves dades personals sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que INC CONSULTING detecti usuaris que puguin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent, o, en el seu cas, l’autorització d’aquells que tinguin la pàtria potestat i/o tutela legal; causant la seva baixa en cas de no acreditar l’acompliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Per la resta d’informació caldrà adreçar-se al supòsit concret d’aquest Registre del Tractament segons la interacció que pretén mantenir amb el Responsable.

8. CONTACTE O CONSULTES I POTENCIALS CLIENTS

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar les sol·licituds que les persones físiques transmeten al Responsable per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

9. GESTIÓ DOCUMENTAL

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió del material documental, fotogràfic, visual, audiovisual –o equivalents- obtinguts pel normal i legítim desenvolupament de l’activitat del professional, cedits legítimament i/o obtinguts en base a documents de premsa, suports àudio i vídeo o d’altres suports informatitzats amb la finalitat d’edició, conservació i difusió a través de mitjans físics i/o telemàtics tals com el lloc web, xarxes socials, publicacions i documentació i arxiu.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

Aquestes dades es conservaran fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi aquesta oposició; per constituir arxiu històric d’interès per al professional i/o per la gestió documental o administrativa a la que es trobi sotmès.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

10. CLIENTS

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar i executar els serveis contractats; II) per gestionar i realitzar els tràmits i actuacions administratives sol·licitades pel client i/o per l’òrgan administratiu legitimat que ho sol·liciti; III) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per missatgeria instantània relacionades amb les activitats del Responsable i/o organitzacions col·laboradores amb les activitats del Responsable o que desenvolupin temes d’interès relacionats; IV) per a la realització d’enquestes de satisfacció i qualitat dels serveis oferts pel Responsable; V) per atendre les obligacions legals que l’impel·leixin; VI) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives de les persones, clients o no.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament i en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament. Les dades personals facilitades per la persona sol·licitant relatives a un tercer (com per exemple aquells que es refereixin a treballadors d’una empresa o un familiar) de qui actua com a mandatari verbal; requereixen el consentiment de les persones mencionades, consentiment del que haurà de disposar la persona sol·licitant i acreditar en cas de que li sia demanat. En el cas de menors en que sigui necessari el consentiment per la seva edat, serà necessari disposar del consentiment de totes les persones que ostentin la seva pàtria potestat i/o tutela legal.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs la difusió de determinats esdeveniments a on participi la persona a través del lloc web del Responsable, xarxes socials, publicacions informatives i mitjans de comunicació-  i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

En aquest cas, i al tractar-se de clients, hi ha la possibilitat d’arribar a tractar alguna dada de caràcter sensible, com podrien ser dades relacionades amb la salut i/o perfilació psicològica; afiliació sindical, nacionalitat, origen racial o ètnic. Cal incidir que l’accés a aquesta tipologia de dades pot ser necessari per la prestació de serveis i la professió que exerceix el Responsable; fet que, sense ells, no es podria desenvolupar amb la màxima operativitat. Per això el Responsable implementarà els principis de minimització i només recollirà aquells que siguin indispensables per a la correcta prestació del servei; igualment, i amb caràcter previ al seu tractament, demanarà el consentiment explícit i informat al titular. Igualment, per la seva gestió, tractament, emmagatzematge i destrucció durà a terme totes les mesures tècniques i organitzatives recollides al seu Informe de Seguretat.

11. VIOLACIONS DE SEGURETAT

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per gestionar els processos relatius a bretxes de seguretat en matèria de protecció de dades, determinació de la natura de l’impacte sobre les persones, severitat de les conseqüències i mesures adoptades.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà el temps necessari per acomplir amb la finalitat, determinar possibles responsabilitats i tramitar processos de recursos administratius i/o jurisdiccionals; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes – especialment a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades- , siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari  i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

12. RELACIONS EXTERNES, PÚBLIQUES I MARKETING

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) gestionar la comunicació amb persones que pertanyin al sector públic i privat; II) gestionar l’enviament d’informació divulgativa d’activitats i serveis; III) gestionar la invitació i/o participació en esdeveniments organitzats o participats pel Responsable.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

13. EXERCICI DRETS PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per atendre les sol·licituds de les persones en l’exercici dels drets que estableix el (UE) Reglament General de Protecció de Dades així com la (ES) LOPDGDD.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà durant un any següent a la finalització del procediment d’exercici de drets i, en el seu cas, un cop sia ferma la resolució que hagués recaigut per les Autoritats de Control competents; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

14. USUARIS WEB

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és I) gestionar la relació amb els usuaris; II) facilitar la navegació pels continguts del lloc web; III) gestionar els serveis i/o les sol·licituds que les persones físiques transmeten al Responsable del Tractament per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general a través de la mateixa; i IV) gestionar la publicació de comentaris efectuats pels usuaris – sigui o no per interactuar amb d’altres usuaris- a les publicacions que apareguin a la web i/o blog.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

En concret, i pel que fa a la publicació de comentaris a la web o blog, l’usuari ha de saber que aquests podran ser moderats prèviament sempre sota els principis legalment establerts i/o per verificar que no s’atempti contra l’honor, la integritat o reputació de ningú. Igualment, l’usuari publicant ha de saber que aquests comentari – en cas de publicar-se – podrà ser visible per la resta de persones que hi puguin accedir al contingut en concret. També és possible que si s’ha loggejat d’alguna manera per publicar, dades identificatives seves podran ser visibles per la resta de visitants, com ara nom, identificador, localització, imatge, etc… segons la forma en que hagi efectuat l’esmentada identificació.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari. Igualment, i en relació als comentaris publicats, aquests es mantindran amb caràcter indefinit a no ser que l’interessat exerciti el seu dret a oposar-se i/o suprimir-los (sempre que no existeixi una obligació legal de conservació o que es pugui derivar alguna mena de responsabilitat d’aquell comentari).

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

15. VIDEOVIGILÀNCIA

Les seves dades són tractades per INC CONSULTING com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és la captació d’imatges i/o veu a través de sistemes de càmeres o videocàmeres per preservar la seguretat de les persones i bens; així com de les instal·lacions del Responsable.

La licitud del tractament està basada en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà, màxim, d’1 mes des de la seva captació; a no ser que es detecti algun fet que suposi una afectació a les persones, bens i/o instal·lacions, fet pel que seran posades a disposició de les autoritats policials, administratives i/o judicials pertinents per a l’exigència de les corresponents responsabilitats.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

Darrera actualització: 1 de Desembre de 2022